Předpoklady a dokumenty pro IDC

Prosíme, připravte si originály všech dokumentů k ověření a předejte nám jejich kopie, které zůstanou ve Vaší IDC složce. Požadavky:

 • Být certifikovaným PADI DM nebo Assistant Instructor nebo vlastnit ekvivalentní certifikaci od jiné organizace rekreačního potápění.
 • Minimální věk: 18 let – prokázat je možné osobním dokladem nebo cestovním pasem.
 • Doložit potvrzení od lékaře na PADI Medical Statement formuláři. Potvrzení nesmí být starší 12-ti měsíců v den zahájení IE.
 • Být certifikovaným potápěčem alespoň 6 měsíců, mít minimálně 60 zapsaných ponorů (logbook) s dokumentovanou zkušeností s navigačním, nočním a hloubkovým potápěním.
  Poznámka: pro účast na IE je minimální počet ponorů 100
 • Předložit potvrzení o absolvování kurzu první pomoci dospělým i dětem v posledních 24 měsících – EFR (nebo ekvivalent)
  Poznámka: pro účast na IE musíte být certifikovaným instruktorem EFR
 • Předložit všechny potápěčské kvalifikace od vstupní úrovně (OWD) do úrovně (DM) – PADI certifikace nebo certifikace od jiných organizací rekreačního potápění
 • 3 fotografie pasového formátu, ne starší 6-ti měsíců
 • Předložit Váš osobní potápěčský životopis
 • Pokud se chcete zúčastnit EANx Specialty Instructor kurzu, musíte mít předchozí certifikaci EANx