Tec Deep Instructor

Tec Deep Instructor oferuje szkolenia spoza tradycyjnych limitów nurkowania rekreacyjnego. Te programy to: Discover Tec, Tec Diver Level One i Tec Deep Diver.

Wymagania wstępne:

1. Stopień PADI Master Scuba Diver Trainer (MSDT).

2. Stopień Instruktora specjalizacji nitroksowej PADI (PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor).

3. Stopień Instruktora specjalizacji głębokiej PADI (PADI Deep Diver Specialty Instructor).

4. Certyfikat PADI Tec Deep Diver (lub certyfikat równoważny).

5. 270 zalogowanych nurkowań – minimum 25 nurkowań dekompresyjnych na głębokość większą niż 40 metrów/130 stóp.

6. Wydanie minimum 10 certyfikatów specjalizacji Nurkowanie głębokie (PADI Deep Diver) i/lub Nurkowanie nitroksowe (PADI Enriched Air Diver).

7. Asystowanie przy dwóch kursach PADI Tec Deep Diver.

8. Pomyślne zaliczenie egzaminu ze standardów dla Instruktora Tec Deep oraz egzaminów z Teorii i Zastosowania praktycznego w ciągu 12 miesięcy od złożenia aplikacji.

9. Zaliczenie wymagań oceny partnerskiej (Peer Review Waterskill) wymienionych na aplikacji na Instruktora PADI Tec Deep – zgodnie z weryfikacją przeprowadzoną przez Instruktora PADI Tec Deep lub Instruktora PADI z innym kwalifikującym stopniem.