Tec Instructor

Wymagania wstępne

1. Stopień PADI Master Scuba Diver Trainer (MSDT).

2. Stopień Instruktora specjalizacji nitroksowej PADI

(PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor).

3. Stopień Instruktora specjalizacji głębokiej PADI

(PADI Deep Diver Specialty Instructor).

4. Spełnienie jednego z poniższych wymagań:

a. ukończenie kursu instruktorskiego PADI Tec;

b. posiadanie równoważnego stopnia instruktora technicznego („tec instructor”) innej organizacji i wysłanie aplikacji bezpośrednio do PADI.