Speciality Instructor

Instruktor Specjalizacji PADI jest instruktorem, który spełnił wymagania konieczne do nauczania i nadawania certyfikatów w ramach kursów specjalistycznych PADI. Instruktorzy ci zdobyli wysoki poziom wiedzy z danej dziedziny nurkowania i mogą nauczać innych w tym zakresie. Instruktorzy muszą składać podanie dotyczące każdej specjalizacji, której chcieliby nauczać.
PADI opracowało kilkanaście standardowych kursów specjalistycznych, do nauczania których dostępne są materiały dla Instruktorów i dla kursantów. Dodatkowo istnieje możliwość autorskich specjalizacji, napisanych przez danego Instruktora w dziedzinie, w której osiągnął on wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

U nas dostępne Kursy Specjalizacji Instruktorskich:

Standardowe Specjalizacje Instruktorskie PADI:

• AWARE Identyfikacja Ryb

• Nurkowanie na Wysokości

• Podwodne Filmowanie

• Ratownik Tlenowy

• Cyfrowa Fotografia Podwodna

• AWARE Ochrona Raf Koralowych

• Nurkowanie Wielopoziomowe

• Nurkowanie Nocne

• Nawigacja Podwodna

• Nurkowanie z Łodzi

• Poszukiwanie i Wydobywanie

• Nurkowanie Wrakowe

• Nurkowanie Głębokie

• Nurkowanie w Suchym Skafandrze

• Nurek Nitroxowy

• Underwater Photographer

• Specjalista Sprzętowy

• Nurkowanie pod Lodem

• Nurkowanie w Prądzie

• Podwodny Naturalista

• Doskonała Pływalność

• Project Aware

• Sidemount Diver

Autorskie specjalizacje Instruktorskie PADI:

• Aware Ochrona Rekinów

• Samodzielny Nurek

• Nurkowanie z Bojami

• Nurkowanie w Pełnotwarzowej Masce

• Nurkowanie ze Skuterem

Techniczne Kursy Instruktorskie PADI:

• Tec Rec Deep Diver

• Tec Rec Trimix Blender

• Tec Rec Trimix Diver

• TEC Sidemount Diver

Instruktorzy PADI mogą uzyskać certyfikację jako Instruktorzy Specjalizacji poprzez uczestnictwo w kursie na Instruktora Specjalizacji (Specialty Instructor Training Course), który jest prowadzony przez Course Director’a PADI lub wysyłając do PADI odpowiednie podania.

Wymagania wstępne uczestnictwa w szkoleniu na Instruktora Specjalizacji

Uczestnictwo w kursie szkoleniowym specjalizacji instruktorskich jest wysoce polecane, ale nie wymagane. Podczas tego kursu doświadczony Course Director pokazuje w teorii i w praktyce techniki, procedury, standardy, marketing i metodykę nauczania kursów specjalistycznych.
Aby uczestniczyć w większości powyższych kursów kandydat musi posiadać stopień Instruktora (certyfikowani/odnowieni od 1995) z aktualnym członkostwem lub posiadać stopień Underwater Instructor (albo Instruktora o wyższym poziomie certyfikacji, o odnowionym członkostwie) lub mieć ukończony kurs IDC w ciągu ostatnich 12 miesięcy.