Speciality Instructor

PADI Specialty Instructors jsou instruktoři, kteří splnili všechny podmínky a mohou vyučovat specializované kurzy, z různých typů potápěčských činností. Tito instruktoři získali znalosti a dovednosti potřebné k výcviku a dalšímu vzdělávání a předávají zkušenosti v určité oblasti potápění. Instruktoři musí mít certifikaci pro každý PADI Speciality program zvlášť.
Existuje několik různých PADI Speciality Diver kurzů, které instruktoři mohou vyučovat. Kurzy mají dané osnovy a jsou k nim k dispozici učební materiály. Kromě toho mohou instruktoři navrhovat své vlastní speciální programy, které mohou nabídnout PADI ke schválení.

Vyučujeme tyto PADI Instruktor Specializace:

Standardtní PADI Instruktor Specializace:

• Fish Identification – Identifikace ryb

• Altitude Diver – Potápění ve vyšších nadmořských výškách

• Underwater Videographer

• Emergency Oxygen Provider – Poskytování kyslíku

• Digital Underwater Photographer

• AWARE Coral Reef Conservation – AWARE ochrana útesů

• Multilevel Diver – Víceúrovňové ponory

• Night Diver – Noční potápění

• Underwater Navigator – Navigace pod vodou

• Boat Diver – Potápění z lodi

• Search & Recovery Diver – Vyhledávání a vyzdvihování

• Wreck Diver – Vrakový potapěč

• Deep Diver – Hloubkový potapěč

• Dry Suit Diver – Potápění v suchém obleku

• Enriched Air Diver – Potápění s obohaceným vzduchem

• Underwater Photographer

• Equipment Specialist – Specialista na výstroj

• Ice Diver – Potápění pod ledem

• Drift Diver – Potápění v proudech

• Underwater Naturalist — Podvodní přírodovědec

• Peak Performance Buoyancy – Dokonalé ovládání vztlaku

• Project Aware

• Sidemount Diver

Zvláštní PADI Instruktor Specializace:

• Aware Shark Conservation – AWARE ochrana žraloků

• Self-Reliant Diver — Samostatný potápěč

• SMB Diver – Vypouštění bójky

• Full Face Mask Diver – Potápění s celoobličejovou maskou

• SCOOTER Diver – Potápění s podvodním skútrem

Technické PADI Instruktor Specializace:

• Tec Rec Deep Diver

• Tec Rec Trimix Blender

• Tec Rec Trimix Diver

• TEC Sidemount Diver

Instruktoři, kteří chtějí získat kvalifikaci PADI Specialty Instuctor, mohou absolvovat Specialty Instructor kurz, který vede PADI Course Director, nebo si mohou podat žádost přímo do PADI.

Předpoklady pro získání kvalifikace Specialty Instructor

Účast v kurzech Specialty Instuctor se všeobecně velmi doporučuje, nicméně není podmínkou k získání certifikace. Tyto kurzy poskytují cenné a praktické školení, ukázky techniky, marketingové informace, aktuální informace a standardy PADI, tam, kde je to vhodné, i trénink ve volné vodě.
Do většiny Specialty Instuctor kurzů se můžete zapsat, pokud máte obnovenu certifikaci PADI asistent instruktora (certifikován od roku 1995), nebo jste PADI Underwater Instructor (nebo PADI instruktor s vyšší kvalifikací), nebo máte ukončený IDC / OWSI Program v uplynulých 12-ti měsících.
Po úspěšném dokončení výcviku Specialty Instuctor, mohou PADI Assistant Instruktoři získat kvalifikaci pouze pro nepotápěčské programy.
Kandidáti na instruktora mohou žádat o Specialty Instructor kvalifikaci pouze po získání instruktorské kvalifikace.