Tec Deep Instructor

Tec Deep Instructors can offer dive training programs that are outside the traditional limits of recreational diving. These programs include the Discover Tec experience and the Tec Diver Level One and Tec Deep Diver courses.

Předpoklady:

1. PADI Master Scuba Diver Trainer

2. PADI Enriched Air Diver Specialty Instruktor

3. PADI Deep Diver Specialty Instruktor

4. PADI Tec Deep Diver (nebo ekvivalentní kvalifikaci)

5. 270 zapsaných ponorů – nejméně 25 dekompresních ponorů se záložní láhví, hlubších než 40 metrů/130 stop

6. Kvalifikovat nejméně 10 PADI Deep Divers a/nebo PADI Enriched Air Divers.

7. Asistovat dvěma kurzům PADI Tec Deep Diver.

8. Úspěšně splnit testy Tec Deep Instruktor z pravidel, teorie a praktické aplikace během 12 měsíců od přihlášení.

9. Splnit požadavky Zopakování zátěžových dovedností ve vodě uvedených na PADI Tec Deep Přihlášce instruktora, ověřené PADI Tec Deep Instruktorem nebo PADI Instruktorem jiné kvalifikující úrovně.