Tec Trimix Instructor

Tec Trimix Instructors offer technical diver programs that train divers to dive as deep as 75 metres/245 feet using open circuit scuba while breathing various trimix blends, air, enriched air and oxygen.

Předpoklady:

1. PADI Master Scuba Diver Trainer.

2. PADI Tec Deep Instruktor.

3. Tec Trimix Diver (nebo ekvivalentní kvalifikaci).

4. Asistovat při kurzu Tec Trimix Diver nebo jiném kvalifikujícím kurzu.

5. Zapsaných 350 ponorů:

a. 50 technických dekompresních ponorů (kromě těch požadovaných pro kvalifikaci) hlubších než 40 metrů/130 stop

b. 30 ponorů hlubších než 40 metrů/130 stop s použitím trimixu jako plynu na dně.

c. 10 ponorů hlubších než 50 metrů/165 stop s použitím trimixu s méně než 21 procenty kyslíku.

6. Splnit testy Tec Trimix Instruktor z pravidel, teorie a praktické aplikace během 12 měsíců od přihlášení.