Witaj w podwodnym świecie

Zostań instruktorem nurkowania PADI

Dlaczego warto wybrać

Joanna Kannenberg

Kompleksowe i profesjonalne szkolenia instruktorskie prowadzone przez dowiadczoną Course Director

O mnie

Joanna Kannenberg to Doświadczony Course Director z długim stażem. Jest instruktorem od 1997 roku, a kursy instruktorskie prowadzi od 2000r. Biegle porozumiewa się w mowie i piśmie wieloma językami takimi jak: Polski(ojczysty), angielski, niemiecki i rosyjski. Doświadczenie gromadziła podczas pracy w wielu krajach i różnorodnych środowiskach nurkowych. Pracowała między innymi w: Tajlandii, Gran Canarii, na Majorce, w Czechach, Rosji, Polsce i Egipcie. Prowadziła własne centra nurkowe w Polsce, Egipcie i Rosji. Światowe kontakty w branży nurkowej pozwalają pomóc w dalszej karierze oraz znalezieniu zatrudnienia w zaprzyjaźnionych resortach na całym świecie. Dodatkowo Joanna jest Doktorem psychologii w temacie: Psychologiczne uwarunkowania wypalenia zawodowego u instruktorów nurkowania rekreacyjnego. Do jej różnorodnych zainteresowań poza nurkowaniem i szkoleniem nurków należą również: podróże, narciarstwo, psychologia, oraz produkcja własnych wyśmienitych nalewek.

Praktyczne podejście

Wieloletnie doświadczenie zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym, technicznym jak i szkoleniu poziomów podstawowych pozwala na prowadzenie szkoleń opartych na praktycznym doświadczeniu.

Standard PADI

Największa i najbardziej rozpoznawana organizacja zrzeszająca instruktorów nurkowania. Standardy PADI są wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa.

Szkolenia zgodne ze standardami PADI to gwarancja jakości i rzetelności!

Procedury i standardy szkoleń PADI opracowywane przez dekady na podstawie milionów odbytych szkoleń dają gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa. 

Lat doświadczenia
0 +
WYSTAWIONYCH CERTYFIKATÓW PROFESJONALNYCH
0 +
Odbytych kursów instruktorskich
0 +

Dokumenty

Zobacz jak wygląda

Przebieg kursu

Aby przystąpić do kursu instruktorskiego potrzebujesz:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nurkowania, nie starsze niż 12 miesięcy.
 • Logbook z minimum 100 nurkowań
 • Certyfikaty poziomu: podstawowego OWD
  zaawansowanego AOWD
  ratowniczego RESCUE + EFR
  Kierowniczego Divemaster
  lub równorzędne
 • 3 zdjęcia jak do dokumentów
 • Jeśli zamierzasz brać udział w szkoleniu na instruktora specjalizacji EANx potrzebny jest certyfikat nurka EANx. Przedstawić orginał i ksero
 1. PADI Divemaster lub:
 • Instruktor z dobrą opinią (o aktywnym statusie lub uprawniony do odnowienia

członkostwa) w innej uznanej organizacji szkoleniowej dla nurków rekreacyjnych.*

 • Osoba z certyfikatem na poziomie kierowniczym, mająca dobrą opinię

(o aktywnym statusie lub uprawniona do odnowienia członkostwa) w innej uznanej

organizacji szkoleniowej dla nurków rekreacyjnych*, 60 zalogowanych nurkowań,

udokumentowane doświadczenie w nurkowaniu nocnym, głębokim i nawigacyjnym.

 1. Ukończone 18 lat.
 2. Zaświadczenie o zdolności do nurkowania wydane przez lekarza w ciągu ostatnich

12 miesięcy, brak zmiany stanu zdrowia od tego czasu.

 1. Bycie certyfikowanym nurkiem od sześciu miesięcy.
 2. Ukończony kurs EFR Primary and Secondary Care (lub szkolenie równoważne) w ciągu

ostatnich 24 miesięcy.

Uwaga: aby otrzymać certyfikat Open Water Scuba Instructor, kandydat musi mieć certyfikat Emergency

First Response Instructor (lub równoważny).

 1. Jeżeli nie jesteś Divemasterem PADI, musisz zaliczyć sprawdzian umiejętności

ratowniczych z kursu PADI Divemaster.

 1. Przedstawienie dokumentacji poświadczającej posiadanie certyfikatów poziomu

podstawowego, zaawansowanego, ratowniczego oraz kierowniczego z innej organizacji

niż PADI zgodnie z wymaganiami.

Po zgłoszeniu na kurs oraz opłaceniu materiałów otrzymasz dostęp do Kursu Instruktora PADI Online oraz plastikowe tabliczki (cue cards).

Na bieżąco podczas nauki Course Director będzie sprawdzać postępy prac i odpowiadać na twoje pytania. Koniecznie powtórz wiedzę teoretyczną i odśwież umiejętności praktyczne z poprzednich kursów takich jak: OWD, AOWD, RESCUE i DIVEMASTER.
Są to podstawy niezbędne do dalszego szkolenia.
Upewnij się ze zaznajomiony jesteś z najnowszymi wersjami materiałów PADI, szczególnie jeśli jako kursant używałeś wcześniejszych wersji.

Przećwicz demonstracje umiejętności których nauczyłeś się podczas kursu Divemastera. 

Pobierz aplikację PADI w której znajdziesz instrukcję wiązania wymaganych węzłów.

Sprzęt potrzebny w trakcie szkolenia:

 • sprzęt zgodnie z wymaganiami zawartymi podręczniku instruktorskim (Instruktor Manual) Pamiętaj aby twój sprzęt był sprzętem rekreacyjnym oraz aby był sprawny! W przypadku braku wymaganego sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu zgodnie z cennikiem centrum nurkowego.

  Nie zapomnij  również o:
 • zegarek z sekundnikiem (wodoodporny)
 • kompas
 • dwa urządzenia do sygnalizacji na powierzchni – jedno dźwiękowe (gwizdek, syrena, itp.) i jedno wizualne (boja, raca, lusterko sygnalizacyjne, itp.);
 • maseczka RKO
 • kalkulator
 • laptop/tablet
 • notes + długopis
 • tabliczka podwodna
 • butle, balast oraz nabijanie butli zapewnione są w cenie kursu. 

Pomyślne ukończenie kursu Open Water Scuba Instruktor umozliwia kandydatowi przystąpienia do egzaminu instruktorskiego (IE-instructor egzamination)

Szkolenie trwa ok 11-13 dni zależnie od lokalizacji.

Egzamin trwa dwa dni.

W trakcie kursu jeden dzień poświęcony jest na szkolenie Instruktorskie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR, które jest wymagane do uzyskania certyfikatu OWSI. 

Kursy specjalizacji instruktorskich odbywają sie na końcu szkolenia jeszcze przed egzaminem instruktorskim.

Wszystkie wymagane materiały szkoleniowe do tego kursu oraz wiele materiałów dodatkowych otrzymasz po rejestracji. Większość materiałów jest w formie e-learningu. 

Poza materiałami które otrzymasz do kursu OWSI potrzebne będą również podręczniki i materiały które otrzymałeś do poprzednich kursów takich jak OWD, AOWD, Divemaster. Jeśli te szkolenia odbyłeś w innej organizacji, konieczne będzie zaopatrzenie się w te materiały, aby korzystać z nich podczas szkolenia. Niezbędne będą one również trakcie prowadzonych przez ciebie szkoleń już po otrzymaniu statusu Instruktora PADI.

Poniżej lista wszystkich niezbędnych do szkolenia materiałów:

 • PADI Instructor Manual
 • PADI’s Guide to Teaching
 • IDC eLearning
 • Przewodniki instruktorskie do specjalizacji PADI Peak Performance Buoyancy (Doskonała pływalność), Coral Reef Conservation (Ochrona raf koralowych) i Project AWARE
 • PADI Open Water Diver Manual lub eLearning
 • Planner nurkowań rekreacyjnych – tabela RDP i eRDPml z instrukcjami użytkowania
 • PADI Skill Practice and Dive Planning Slate (Tabliczka PADI do ćwiczenia umiejętności i planowania nurkowań)
 • Broszura z quizami i egzaminami końcowymi do kursu Open Water Diver
 • PADI Advanced Open Water Diver Manual lub eLearning
 • PADI Rescue Diver Manual lub eLearning
 • Broszura z egzaminami końcowymi do kursu Rescue Diver
 • PADI Divemaster Manual lub eLearning
 • Broszura z egzaminami końcowymi do kursu Divemaster
 • Tabliczki do kursu Open Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver, Divemaster i programu Discover Scuba Diving
 • Skill Development Preparation slate (Tabliczka przygotowania prezentacji w wodzie)
 • The Encyclopedia of Recreational Diving (Encyklopedia nurkowania rekreacyjnego)
 • Diving Knowledge Workbook lub eRecord z Dive Theory Online (Teorii nurkowej online)

  Zalecane

 • Wszystkie filmy PADI
 • Podręczniki lub eLearning do specjalizacji PADI
 • Prezentacja selektywna do kursu Open Water Diver
 • Prezentacja selektywna do kursu Rescue Diver
 • Prezentacja selektywna do kursu Divemaster
 • Discover Scuba Diving Participant Guide (Przewodnik uczestnika programu DSD)
 • Skill Evaluation Slate (Tabliczka oceny umiejętności)
 • PADI Pro log book
 • PADI ReActivate eLearning
 • PADI Freediver eLearning
 • Materiały do kursu PADI TecRec

Na całkowitą cenę szkolenia zakończonego egzaminem i wydaniem licencji Instruktorskiej składa się kilka opłat:

 • Opłata za Kurs Open Water Scuba Instruktor-płatna bezpośrednio do Centrum Nurkowego lub Course Directora.
 • Opłata za materiały szkoleniowe płatna bezpośrednio do PADI lub do Centrum Nurkowego
  *(ceny zależą od wybranej lokalizacji, Sprawdź: GDYNIA/DAHAB)
 • Opłaty i podatki: egzamin, wydanie certyfikatu, aplikacje - płatne bezpośrednio do PADI (KROK 7 opłaty dodatkowe) *(Opłata za egzamin pobierana jest najpóźniej dwa tygodnie przed egzaminem.)
 • Koszty związane z noclegiem, wyżywieniem, wypożyczeniem brakującego sprzętu i inne. (więcej info w opisie danej lokalizacji GDYNIA/DAHAB

Opłata

Kwota Netto*

Assistant Instruktor podanie

€ 101.00

IDC Application podanie

€ 229.00

Staff Instruktor podanie

€ 134.00

EFR Instruktor podanie

€ 143.50

Specialty Instruktor (pojedyncza), trenowany przez CD

€ 55.00

Specialty Instruktor (pojedyncza), bezpośrednio

€ 110.00

Master Scuba Diver Treiner podanie

€ 101.00

Egzamin instruktorski

€ 785.00

Egzamin instruktorski (jeden moduł)

€ 367.00

Tec Rec Instruktor

€ 55.00

Mermaid Instruktor

€ 55.00

*do ceny netto należy doliczyć podatek VAT kraju zamieszkania, w przypadku egzaminu w Egipcie vat za egzamin jest na stawce 0%

Egzamin instruktorski trwa dwa dni i składa się z:

 • sprawdzianu wiedzy teoretycznej (fizyka, fizjologia, sprzęt, środowisko, RDP) 60 pytań 1,5h
 • Egzaminu ze znajomości standardów i procedur PADI (50 pytań, 1,5h)
 • prezentacji wykładu teoretycznego z wylosowanego tematu
 • Sprawdzenia umiejętności nauczania w wodach basenowych oraz demonstracja umiejętności
 • prezentacji nauczania na wodach otwartych
 • prezentacji umiejętności ratowniczych na wodach otwartych

Egzaminy IE są ustandaryzowane, a oceny przyznaje się wykorzystując obiektywne kryteria
kontrolowane przez Biura Regionalne PADI i Egzaminatorów PADI. Kandydaci, którzy zaliczą egzamin IE otrzymają certyfikat na stopień PADI Instruktor pod warunkiem, że spełnili wszystkie inne wymagania wymienione w Oświadczeniu kandydata o zrozumieniu procedur IE.

Egzamin przeprowadza niezależny Egzaminator PADI. W przypadku egzaminatora obcojęzycznego w cenie szkolenia zawarte jest tłumaczenie rozmów/prezentacji i omówień. Egzaminy pisemne przygotowane są w większości języków. Należy wcześniej zaznaczyć chęć pisania w danym języku. 

W przypadku niezaliczenia któregoś z etapów egzaminu, możliwe jest ponowne podejście do danego działu, na innym dowolnym egzaminie w dowolnym miejscu. W takiej sytuacji ponosi się ponownie opłatę za wyłącznie ten moduł. 

Terminy egzaminów dostępne są na stronie PADI.com

Szkolenia instruktorskie planowane są w taki sposób aby egzamin odbywał się dzień po zakończonym szkoleniu.

Gdynia
Polska - Gdynia

Centrum Nurkowe Gdynia Dive jest jedynym 5 gwiazdkowym Centrum Nurkowym PADI. Od 2015 roku wspólnie z Joanną ze szkolimy instruktorów ze 100% skutecznością egzaminacyjną.

Najbliższe kursy instruktorskie w Gdyni

13.10.2024

Szkoła nurkowania z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu nurków rekreacyjnych oraz instruktorów. 
Centrum nurkowe zapewnia kompleksową obsługę na najwyższym poziomie. Sklep, szkoła, wypożyczalnia sprzętu, serwis oraz sala szkoleniowa sprawiają ze logistyka szkolenia jest niezwykle wygodna. 

Dodatkowo Gdynia Dive umożliwia swoim klientom korzystanie z sali szkoleniowej, sprzętu oraz niezbędnego zaplecza i wsparcia do przeprowadzania własnych szkoleń na atrakcyjnych warunkach. Często również zleca prowadzenie szkoleń instruktorom którzy ukończyli szkolenie w Gdynia Dive. 

Odwiedź stronę Centrum Nurkowego po więcej szczegółów. www.gdyniadive.pl 

Rodzaj kursu

Cena (netto)

Materiały szkoleniowe

Open Water Scuba Instructor (OWSI) – Instruktor Nurkowania

7500 zł

3000 zł

Emergency First Response Instructor (EFR Instructor) – Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR

2500 zł

500 zł

Master Scuba Diver Trainer (MSDT)** – Starszy Instruktor Nurkowania

3900 zł 

Razem:

13.900 zł

3500 zł

W pakiecie taniej – OWSI, EFRI, MSDT (5 spec.)

10.200 zł

3500 zł

IDC Staff Instruktor

4700 zł

1900 zł

Jako Instruktor PADI będziesz uprawniony do prowadzenia i certyfikowania kursów na wszystkich poziomach. 

Możesz zatrudnić się w wybranym centrum nurkowym na całym świecie lub zostać niezależnym instruktorem i łączyć pasję z pracą i satysfakcją. Chętnie współpracujemy z wyszkolonymi przez nas instruktorami, oferując im prowadzenie kursów, zajęć basenowych czy nurkowań rekreacyjnych. Nasze centrum nurkowe posiada infrastrukturę oraz zaplecze sprzętowe z których instruktorzy mogą korzystać podczas szkoleń.

Po kursie gwarantujemy:

 • Kompleksowe wsparcie przy samodzielnych szkoleniach (mentoring)
 • Możliwość współpracy i prowadzenia szkoleń w Gdynia Dive
 • Zniżka na materiały szkoleniowe PADI 
 • Możliwość korzystania z naszej infrastruktury (sala szkoleniowa, basen, transport, sprzęt dla kursantów …)
 • Zniżki na wyjazdy organizowane przez Gdynia Dive
 • Możliwość ubezpieczenia kursantów 
 • Możliwość odbycia praktyk instruktorskich

Dodatkowe koszty takie jak wyżywienie, zakwaterowanie oraz inne koszty związane z pobytem realizowane są we własnym zakresie. 

Dahab
Egipt - Dahab

Planet Divers Dahab

Planet Divers Dahab istnieje od ponad 25 lat i jest jednym z największych centrów nurkowych na Synaju. Kursy instruktorskie prowadzimy od 2010 r.

Najblizsze kursy instruktorskie

5.09.2024, 21.11.2024

Resort Planet Divers Dahab jest międzynarodową bazą nurkową jednak szczególnie upodobali ją sobie Polacy.

Baza znajduje się praktycznie nad samym morzem co znacznie ułatwia i poprawia komfort szkoleń. 

Na miejscu znajdziemy wypożyczalnie sprzętu oraz profesjonalną blendernię gazów. Duże wsparcie lokalnej społeczności oraz instruktorów pracujących w bazie sprawia ze atmosfera jest wspaniała. 

Dahab to miejsce pełne magii: raz je odkrywszy, zawsze chce się tam wracać. 

Atmosfera Dahabu jest niezwykle przyjazna i serdeczna. Wszyscy tutaj się dogadują – zarówno miejscowi, jak i przybysze z różnych zakątków świata, turyści. Można nurkować w morzu, spędzać całe dnie w restauracjach.

Kolorowy podwodny świat jest tu wyjątkowy i fascynujący, ale również niesamowite jest to, co można odkryć nad wodą. Można wziąć udział w kolacji z Beduinami na pustyni, spróbować kitesurfingu w lagunie lub wybrać się na przejażdżkę konną wzdłuż zachwycającego wybrzeża.

Rodzaj kursu Instruktorskiego PADI

Cena € (netto)

Materiały szkoleniowe

Open Water Scuba Instructor (OWSI) – Instruktor Nurkowania

€ 1400

€ 700

Emergency First Response Instructor (EFR Instructor) – Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR

€ 380

€ 150

Master Scuba Diver Trainer (MSDT)** – Starszy Instruktor Nurkowania

€ 600

----

Razem:

€ 2380

€ 850

W pakiecie taniej – OWSI, EFRI, MSDT (5 spec.)

€ 1900

€ 850

IDC Staff Instruktor

€ 1250

€ 400

Tec Deep Instruktor

€ 1800

€ 480

Tec Trimix Instruktor

€ 1400

€ 450

Sidemount Instruktor

€ 400

 

Tec Gas Blender Instruktor

€ 400

 

Mermaid Instruktor

€ 950

€ 180

Po pozytywnym ukończeniu egzaminów i otrzymaniu statusu nauczycielskiego oferuję:

 • Kompleksowe wsparcie przy samodzielnych szkoleniach (mentoring)
 • pomoc w podjęciu pracy w resortach nurkowych w różnych krajach
 • możliwość dalszego szkolenia lub praktyk przy kolejnych kursach instruktorskich

Spytaj o ofertę specjalną na zakwaterowanie podczas kursu instruktorskiego.

Pokój w Hotelu Planet Oasis (baza nurkowa należy do hotelu) Śniadanie w cenie.

www.planetoasis.eu

Dodatkowe wyżywienie oraz inne koszty pobytu, transferu, lotu itp. realizowane we własnym zakresie. 

Fotorelacje

Galeria Chwały

Szkolenie w Dahab
231 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
312 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zobacz galerię
23.05.2023
Szkolenie w Gdyni
231 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
312 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zobacz galerię
22.04.2023
Szkolenie w Dahab
231 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
312 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zobacz galerię
21.03.2023
Szkolenie w Gdyni
231 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
312 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zobacz galerię
20.02.2023
Zobacz nasze

Referencje

Kursy

Najbliższe kursy

Sprawdź najbliższe terminy kursów w zależności od lokalizacji. Wybierz interesujący Cię termin i skontaktuj się, aby zapisać się na kurs!

Gdynia

Najbliższe kursy instruktorskie w Gdyni

13.10.2024

Dahab

Najblizsze kursy instruktorskie

5.09.2024, 21.11.2024

Skontaktuj się!

Nie wahaj się napisać! Odpowiem na wszystkie pytania! 🙂 

Polska

Napisz do nas!

Przekaż nam swoją opinię!

Quam ex urna rutrum himenaeos eleifend platea nec magna phasellus Quam ex urna rutrum himenaeos eleifend platea nec magna phasellus

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.