Wymagania wstępne oraz dokumenty na IDC

 • Stopień nurkowy: PADI Divemaster, PADI Asystent Instruktora lub odpowiadający poziomem stopień z jakiejkolwiek innej rekreaczjnej organizacji nurkowej. Przedstawić orginał i ksero.
 • Wiek minimalny 18 lat. Ksero paszportu.
 • Przedstawić zaświadczenie medyczne podpisane przez lekarza, o braku przeciwwskazań do nurkowania, wystawione najpóźniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem egzaminu. Lekarz wystawiający zaświadczenie i kursant nie mogą być jedną osobą. Patrz PADI Oświadczenie Medyczne. Przedstawić orginał i ksero.
 • Być certyfikowanym nurkiem od co najmniej 6 miesięcy i mieć zalogowanych minimum 60 nurkowań przed rozpoczęciem kursu (z odpowiednią dokumentacją w książeczce nurkowej), udokumentowane doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim. Przedstawić orginał i ksero.
  Notatka: dla dopuszczenia do egzaminów instruktorskich musisz posiadać minimum 100 zarejestrowanych, udokumentowanych nurkowań
 • Przedstawić dowód ukończenia szkolenia z wstępnej i dodatkowej pomocy medycznej na kursie EFR (lub równoważne sykolenie) dla dorosłych i dzieci w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Przedstawić orginał i ksero.
  Notatka: dla dopuszczenia do egzaminów instruktorskich być instruktorem EFR.
 • Przedstawić komplet wszystkich certyfikatów nurkowych zaświadczających o ukończeniu kursów PADI lub odpowiednich innych uznanych organizacji nurkowania rekreacyjnego, począwszy od pierwszego kursu. Orginały i ksero kolejnych poziomów: wstępny, zaawansowany, ratowniczy, kierowniczy)
 • 3 fotografie paszportowe, nie starsze niż 6 miesięcy
 • Własnoręcznie napisany życiorys nurkowy.
 • Jeśli zamierzasz brać udział w szkoleniu na instruktora specjalizacji EANx potrzebny jest certyfikat nurka EANx. Przedstawić orginał i ksero.