PADI Tec Gas Blender Instructor

Gas Blender Instructor — Enriched Air to program, który pomoże obsłudze bazy, profesjonalistom nurkowym i innym zainteresowanym nurkom technicznym i nitroskowym, którzy chcą uczyć się metod mieszania nitroksu.

Gas Blender Instructor — Trimix oferuje pełny program włącznie z warsztatem trimixowym co kwalifikuje uczestników do napełniania butli trimixem.

Wymagania wstępne:

1. Stopień Instruktora PADI.

2. Stopień Instruktora specjalizacji nitroksowej PADI (PADI Enriched Air Diver Specialty Instructor).

3. Certyfikat PADI Gaz Blender (nitroks lub trimiks*) lub równoważny certyfikat blendera nitroksu/trimiksu z innej organizacji szkoleniowej.

4. Spełnienie jednego z poniższych wymagań:

a. Ukończenie kursu instruktorskiego PADI Gaz Blender.

b. Potwierdzenie doświadczenia wynikające z posiadania certyfikatu PADI Gaz Blender (lub certyfikatu równoważnego) od minimum 6 miesięcy oraz:

• napełnienie przynajmniej 50 butli nitroksem (lub trimiksem przy aplikacji na stopień Instruktora PADI Gaz Blender — Trimiks), z dokładnością do jednego procenta planowanej zawartości;

• posiadanie i przeczytanie Manuala PADI Gaz Blender (Gas Blender Manual) i Przewodnika instruktorskiego PADI Gaz Blender (Gas Blender Instructor Guide).

* Aby móc uzyskać stopień Instruktora PADI Gaz Blender — Trimiks, należy posiadać certyfikat blendera trimiksu.