Tec Trimix Instructor

Instruktorzy Trimixowi oferują nurkom technicznym kurs uczący nurkowania na głębokość do 75 m przy użyciu obiegów otwartych, oddychając różnymi mieszaninami trimixu, powietrza, nitroksu i tlenu.

Wymagania wstępne:

1. Stopień Master Scuba Diver Trainer (MSDT).

2. Stopień Instruktora Tec Deep.

3. Certyfikat PADI Tec Trimiks Diver (lub równoważny).

4. Asystowanie przy kursie Tec Trimiks Diver lub innym równoważnym.

5. 350 zalogowanych nurkowań:

a. 50 technicznych nurkowań dekompresyjnych (oprócz tych wymaganych do uzyskania certyfikatu) na głębokość większą niż 40 metrów/130 stóp;

b. 30 nurkowań na głębokość większą niż 40 metrów/130 stóp z wykorzystaniem trimiksu jako gazu dennego;

c. 10 nurkowań na głębokość większą niż 50 metrów/ 165 stóp z wykorzystaniem trimiksu z zawartością tlenu mniejszą niż 21%.

6. Zaliczenie egzaminu ze standardów Tec Trimiks oraz egzaminów z Teorii i Zastosowania praktycznego w ciągu 12 miesięcy od złożenia aplikacji.