IDC Staff Instructor

Instrutorzy PADI IDC Staff to PADI Master Scuba Divers Instruktorzy, którzy ukończyli kurs IDC Staff Instruktora . Podczas szkolenia IDC Staff instruktorzy przechodzą przez cały program IDC PADI oraz uczą się asystowania podczas szkoleń instruktorów. IDC Staff instruktorzy pracują z PADI Course Dicectorami pomagając kandydatom na instruktorów rozwijać ich umiejętności. IDC Staff instruktorzy są również uprawnieni do szkolenia Asystentów Instruktora PADI.

Aby wziąć udział w kursie na Instruktora PADI IDC Staff, kandydat musi:

• Posiadać stopień Master Scuba Diver Trainer PADI o odnowionym członkostwie.

• Zgodzić się przeprowadzać wszystkie kursy oraz programy PADI zgodnie ze standardami i filozofią zawartą w Przewodniku Instruktorskim.

• Zgodzić się na stosowanie wszystkich dostępnych materiałów szkoleniowych PADI w ramach systemu szkoleniowego nurków PADI.

Kurs Instruktora Staff IDC podzielony jest na cztery części: ocena wstępna, szkolenie teoretyczne, szkolenie dotyczące oceny oraz obecność na kursie IDC. Jako, że jednym z wymogów jest uczestniczenie w kursie IDC, kurs na Instruktora Staff IDC musi odbywać się w ramach faktycznego kursu IDC. Kandydaci na Staff Instruktora muszą pozytywnie zaliczyć wszystkie wymagania kursowe, aby uzyskać certyfikację na tym poziomie.