Master Scuba Diver Trainer

Master Scuba Diver Trainers (MSDT) są Instruktorami PADI, którzy posiadają co najmniej pięć certyfikacji jako Instruktor Specjalizacji, które pozwalają im na prowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania stopnia Master Scuba Diver.

Uwaga: Certyfikacje jako Instruktor Doskonałej Pływalności, Projektu AWARE Ochrona Raf Koralowych oraz Projektu AWARE nie spełniają tego warunku.

Aby uzyskać certyfikację instruktorską na poziomie Master Scuba Diver Trainer, instruktor musi:

• Posiadać stopień Instruktora OWSI o odnowionym statusie nauczycielskim

• Posiadać stopień Instruktora Specjalizacji w co najmniej pięciu dziedzinach (certyfikacje jako Instruktor Doskonałej Pływalności, Projekt AWARE oraz Projekt AWARE Ochrona Raf Koralowych nie spełniają tego warunku).

• Jako instruktor wydać co najmniej 25 certyfikacji PADI. Nie więcej niż 5 z 25 może być nienurkowych. Maksymalnie 5 certyfikatów programu PADI Seal Team i Master Seal Team może być zaliczone na ten poczet.