Emergency First Response Instructor

Emergency First Response Instructor kurz,  je přístupný pro každého, kdo splňuje požadované předpoklady. Emergency First Response Instruktoři mohou vést Emergency First Response kurzy pro všechny, kteří chtějí nebo potřebují ovládat základní techniky a dovednosti první pomoci ať už dospělých, dětí či kojenců. Součástí kurzu je také výuka primární a sekundární péče a kardiopulmonální resuscitace. EFR kurz je nezbytným základem pro následné kurzy: Rescue Diver, PADI Divemaster a PADI Open Water Scuba Instructor. Emergency First Response Instruktoři mohou také získat kvalifikace pro vyučování, některého z jiných Emergency First Response programů — například kurzů, které splňují zákonné požadavky pro první pomoc na pracovišti. Pro získání této kvalifikace může být požadováno další školení.

Do Emergency First Response Instructor kurzu se můžete přihlásit, pokud:

  • Máte ukončený a potvrzený kurz kardiopulmonální resuscitace pro dospělé a děti / kojence v uplynulých 24 měsících.
  • Máte ukončený a potvrzený kurz první pomoci v uplynulých 24 měsících.
  • Je Vám alespoň 18 let.

Poznámka: Lékaři a zdravotníci vykonávající zdravotní a lékařskou praxi se mohou do kurzů přihlásit i bez absolvování kurzů první pomoci a kardiopulmonální resuscitace v posledních 24 měsících. Viz «EFR Instruktor Trainer Manual» . Instruktoři první pomoci a kardiopulmonální resuscitace s kvalifikací vydanou jinou organizací mohou získat kvalifikaci Emergency First Response Instructor absolvováním Instructor Crossover Program.

Emergency First Response Instructor Trainers mohou vést kurzy pro Emergency First Response Instruktory. V instruktorských kurzech se školí zájemci k vedení kurzů Emergency First Response Primary Care (primární péče), Secondary Care (následná péče) a Care for Children (péče o děti).

Po dokončení Emergency First Response kurzu, nebo dalších vzdělávacích programů, kandidát odešle vyplněnou přihlášku podepsanou Course Directorem, který vedl výcvik, přiloží svou fotografii a doklad o zaplaceném poplatku za zpracování.