Open Water Scuba Instructor

The PADI Open Water Scuba Instructor (OWSI), je prvním stupněm PADI profesionální instruktorské kariéry, kterého můžete dosáhnout. Během kurzu (IDC kurzu nebo OWSI programu) studují instruktorští kandidáti PADI standardy, postupy, základní principy a vyučovací metody, a zlepšují si dovednosti praktické výuky a znalosti potápění. Po úspěšném dokončení PADI Instructor Examination (IE), budou OWSI instuktoři odpovědní za představení potápění veřejnosti prostřednictvím různých programů a kurzů. PADI Open Water Scuba Instruktoři mohou vyučovat celou řadu programů od PADI Discover Scuba Diving po kurz Divemaster (s výjimkou specializací, které vyžadují certifikaci Speciality Instuctor).

Do IDC se můžete přihlásit, pokud:

• Jste certifikován jako PADI Divemaster nebo vlastníte ekvivalent této certifikace u jiného vzdělávacího systému pro rekreační potápění.

• Je Vám alespoň 18 let.

• Předložíte lékařské potvrzení podepsané sportovním lékařem. Lékařské potvrzení nesmí být starší 12-ti měsíců. Potvrzujícím lékařem nesmí být sám kandidát.

• Jste certifikovaným potápěčem po dobu nejméně šesti měsíců a máte zapsáno a potvrzeno v logbooku nejméně 60 ponorů, včetně zkušeností s nočním, hloubkovým a navigačním potápěním. Poznámka: Chcete-li se zúčastnit Instuctor Examination (IE), musíte mít jako instruktor kandidát alespoň 100 zapsaných ponorů (výjimky mohou platit pro kandidáty z PADI 5 Star Career Development Center).

• Předložíte doklad, že jste prošli kurzem První pomoci (EFR a CPR). Kurz nesmí být starší než 24 měsíců.

• Předložíte dokumentaci o všech Vašich kvalifikacích od základní, pokročilé, Rescue až po certifikaci, která umožňuje provázení ostatních certifikovaných potápěčů, které vydala uznávaná asociace rekreačního potápění (Ti, kteří certifikace mají v evidenci systému PADI, nemusí již potvrzení předkládat.)

• Pokud nejste PADI Divemaster, musíte úspěšně předvést záchranné dovednosti z kurzu PADI Divemaster.

Do OWSI programu se můžete přihlásit, pokud:

• Jste certifikován jako PADI Assistant Instructor nebo ekvivalent v jiném vzdělávacím systému pro rekreační potápění po dobu nejméně šesti měsíců.

• Je Vám alespoň 18 let.

• Předložíte lékařské potvrzení podepsané sportovním lékařem. Lékařské potvrzení nesmí být starší 12-ti měsíců. Potvrzujícím lékařem nesmí být sám kandidát.

• Jste certifikovaným potápěčem po dobu nejméně šesti měsíců a máte zapsáno a potvrzeno v logbooku nejméně 60 ponorů, včetně zkušeností s nočním, hloubkovým a navigačním potápěním.
Poznámka: Chcete-li se zúčastnit Instuctor Examination (IE), musíte mít jako kandidát alespoň 100 zapsaných ponorů.

• Předložíte doklad, že jste prošli kurzem První pomoci (EFR a CPR). Kurz nesmí být starší než 24 měsíců.

• Předložíte dokumentaci o všech Vašich kvalifikacích od základní, pokročilé, Rescue až po certifikaci, která umožňuje provázení ostatních certifikovaných potápěčů a vydala ji jiná uznávaná asociace rekreačního potápění (Ti, kteří certifikace mají v evidenci systému PADI, nemusí již potvrzení předkládat.)

PADI Instructor Development kurz (IDC) má dvě fáze — tréninkovou část a část hodnotící. Dokončení tréninkové části může být splněno absolvováním celého IDC programu, nebo kratším OWSI programem, pokud splňujete podmínky.

PADI Instructor Examination (IE) je hodnotící částí PADI Instructor Development. Uchazeči, kteří úspěšně ukončili IDC nebo OWSI program, se mohou přihlásit do PADI IE. Chcete-li dosáhnout certifikace PADI Open Water Scuba Instructor, musíte úspěšně absolvovat PADI IE, které provádí PADI Instuctor Examiner.