IDC Staff Instructor

PADI IDC Staff Instruktoři jsou PADI Master Scuba Diver Trainers, kteří úspěšně ukončili IDC Staff Instruktorský kurz. Během kurzu procházejí IDC Staff Instruktoři celým PADI IDC programem a učí se asistovat během instruktorských kurzů. IDC Staff Instruktoři spolupracují s PADI Course Directory a pomáhají instruktorským kandidátům rozvíjet jejich schopnosti. PADI IDC Staff Instruktoři jsou oprávněni samostatně vyučovat PADI Asistent Instructor kurzy.

Abyste se mohli zapsat do kurzu PADI IDC Staff  je potřebné:

• Mít obnovené členství a být certifikován jako PADI Master Scuba Diver Trainer.

• Vyučovat všechny PADI kurzy a programy s využitím PADI metod a to v souladu s filozofií a standardy PADI, tak jak je uvedeno v PADI Instructor Manuálu.

• Souhlasit s využitím systému PADI v celém rozsahu.

PADI IDC Staff kurz je rozdělen do čtyř částí: úvodní části, odborné přípravy, teoretické přípravy a praktické části IDC kurzu. Kandidáti na IDC Staff Instruktora musí úspěšně splnit všechny požadavky kurzu a nedílně také asistovat v průběhu celého kurzu IDC, tak aby mohli být následně certifikováni na tuto úroveň.