Master Scuba Diver Trainer

PADI Master Scuba Diver Instructors : jsou instruktoři, kteří obdrželi alespoň pět specializovaných kvalifikací z «PADI Specialty Instructor», takže mohou samostatně vyučovat pět specializací nezbytných k získání kvalifikace: «Master Scuba Diver».

Poznámka: Kvalifikace Peak Performance Buoyancy, Project AWARE and AWARE — Coral Reef Conservation Specialty Instructor se nepočítají.

Instruktor, který chce zažádat o kvalifikaci Master Scuba Diver Trainer, musí:

• Mít obnovené členství PADI Open Water Scuba Instructor.

• Mít alespoň pět kvalifikací z PADI Specialty Instructor. (Peak Performance Buoyancy, Project AWARE and AWARE — Coral Reef Conservation Specialty Instructor se nepočítá k požadovaným pěti.)

• Mít vydáno alespoň 25 PADI certifikací. Může být započteno maximálně pět z 25-ti certifikací, z kurzů prováděných bez ponorů. Až pět registrací PADI Seal Team nebo Master Seal Team může být započteno k potřebným certifikacím.