Tec Gas Blender Instructor

Gas Blender Instructors — Enriched Air, je programem, který využijí zejména zaměstnanci báze, profesionální potápěči, techničtí či nitroxový potápěči, kteří se chtějí naučit metodám míchání obohaceného vzduchu /směsí.

PADI Tec Gas Blender Instructors — Trimix, nabízí kompletní program včetně Trimixového semináře, který následně opravňuje účastníky k plnění lahví Trimixovou směsí.

Předpoklady k přihlášení do kurzu: 

1. Dokončený PADI Instruktor kurz

2. Dokončený PADI Enriched Air Diver Specialty Instruktor.

3. Dokončený kurz PADI Gas Blender (Enriched Air Nitrox nebo Trimix*) nebo vlastnit obdobnou kvalifikaci Enriched air / Trimix blender u jiné potápěčské organizace.

4. Pro úspěšné završení je nedílně potřebné:

a. Dokončit kurz PADI Gas Blender Instruktor.

b. Doložit potvrzení o praktických zkušenostech  PADI Gas Blendera (nebo obdobné, odpovídající kvalifikace u jiné organizace) v průběhu posledních 6-ti měsíců a to :

• Potvrzení o namíchání 50-ti  a více  lahví s obohaceným vzduchem (nebo Trimixem, pokud se chceš přihlásit jako PADI Gas Blender Trimix Instructor ) s přesností do jednoho procenta plánovaného obsahu.

• Vlastníš a seznámil jsi se již s PADI Gas Blender Manuálem a PADI Gas Blender průvodcem instruktora (Gas Blender Instructor Guide).

* Je požadováno pro kvalifikaci Gas Blender Instructor – Trimix, Trimix blender.